Szakterületeink

1. Polgári jog, Családi- és öröklési jog

Peres és peren kívüli ügyekben jogi képviselet. Házastársi és élettársi vagyoni viszonyok rendezése (vagyonjogi szerződések). Házasság felbontása során jogi képviselet. Tartási és életjáradéki szerződések készítése. Végrendeletek és öröklési szerződések készítése. Jogi képviselet hagyatéki eljárásban és öröklési jogvitákban.

2. Szerződések

Társasági szerződések, munkaszerződések, megbízási és vállalkozási szerződések, adásvételi szerződések, bérleti szerződések, forgalmazási szerződések, együttműködési szerződések, valamint egyéb szerződések elkészítése és véleményezése.

3. Ingatlanjog

Ingatlanok tulajdonjogának átruházáshoz kapcsolódó szerződések (adásvétel, ajándékozás, csere, stb.) készítése és véleményezése. Ingatlanok megszerzésével kapcsolatos adó- és illetéktanácsadás. Teljes körű földhivatali ügyintézés. Társasházak alapítása és jogi képviselete. Bérleti és használati szerződések készítése. Birtokviták. Telekmegosztással, telekalakítással kapcsolatos ügyek intézése. Takarnet kapcsolat.

4. Társasági jog

Gazdasági társaságok (kft., bt., stb.) alapítása, bejegyzett társaságok módosítása. Gazdasági társaságok megszüntetése (végelszámolás, csődeljárás, felszámolás). Üzletrész adásvételi szerződések készítése, tulajdonos váltással kapcsolatos cégbírósági eljárás teljeskörű lebonyolítása. Gazdasági társaságok általános jogi képviselete, szerződések (adásvételi, vállakozási, szállítási, stb.) szerkesztése. On-line cégbírósági kapcsolat.

5. Büntetőjog

Terhelti jogi képviselet nyomozóhatóság, bíróság előtt. Sértetti jogi képviselet nyomozóhatóság, bíróság előtt.

6. Munkajog

Munkaviszonyok valamint egyéb foglalkoztatási viszonyok létrehozása és megszüntetése, szerződések, minta dokumentumok készítése, véleméynezése. Munkaügyi perekben jogi képviselet munkáltatói, illetve munkavállalói oldalon egyaránt. Munkaviszony megszűntetésével kapcsolatos levelek, felmondó nyilatkozatok megfogalmazása.

7. Követeléskezelés, követelés behajtás

Közreműködés ügyfeleink követeléseinek felmérésében, értékelésében. Ügyfeleink képviselete követelés behajtással kapcsolatos tárgyalások, eljárások során.

8. Kiegészítő jogi szolgáltatások

Fizetési meghagyások benyújtása, térképmásolat, tulajdoni lap kikérése; cégkivonat, cégmásolat lekérése és elektronikus úton való továbbítása, jogszabályfigyelés, jogszabályváltozásokkal kapcsolatos tanácsadás.